BinduSar -In Depth

In depth yogaBindusar In depth

A közelmúltban sok diák kérdezett engem az In depth óráról és annak eredetéről. A Bindusar In depth egy olyan óra, mely az izomzat megfelelő beállítására és kiigazítására koncentrál, de mindemellett a mozgás aktív folyamatát is fenntartja.

Az órának nincs világos fogalmakkal meghatározható, klasszikus eredete, az elmúlt 22 évben megszerzett, tanulásból és tanításból megszerzett tapasztalataim és tudásom gyümölcseként született meg. A jóga sokféle módozata és azok megtanulása olvadt egybe és én ma már nem teszek különbséget közöttük. Az Európában töltött elmúlt 9 év során azt figyeltem meg, hogy emberek gyakran járnak rendkívül dinamikus órákra, például ashtangára, vagy éppen inspiráló vagy lassú relaxációs jóga órákra. Sokan megsérülnek abból adódóan, hogy az egójuk hajtja őket a jóga asanák gyakorlásában; szintén sokan nem fejlődnek az asanákon túlra, s legtöbbjük 3-5 éven belül fel is hagy a jógával, hiszen már nem látnak maguk előtt sem számukra jelentőséggel bíró célt, sem a látható fejlődés jeleit.

A Bindusar in depth abból a célból jött életre, hogy a fentebbi problémákat orvosolja, miközben olyan jóga módszereket alkalmaz, amelyeknek kulcsfontosságú koncepciója a test megfelelő síkba történő beállítása, valamint az egyenletes fejlődés biztosítása a testre és a pózokra vontakozóan egyaránt.  Az óra megköveteli az oktatótól az emberi anatómia kiemelkedő ismeretét, illetve azt, hogy képes legyen biztonságosan kijavítani a testtartást figyelembe véve a különböző szükségleteket és korlátokat. Az óra nem igazodik közvetlenül a jóga spirituális aspektusához. Az óra lényege abban áll, hogy igyekszik megértetni a test mozdulatait és növelni irányukba a tudatosságot. Maga a jóga pontosan 3 évet szán az asanák megtanulására és tökélyre fejlesztésére, ez tehát nem egy élethosszon átívelő folyamat. A mélységet nem lehet a jéghegy csúcsáról megítélni.

Az In depth órákon tapasztalt legfontosabb pozitívumok:

  1. A pózok könnyen és biztonságosan gyakorolhatóak a támasztékok segítségével. Ez segít az egó elengedésében is.
  2. Mély nyújtásokat eredményez, amelyek általában hiányoznak a legtöbb jóga óráról.
  3. Megváltoztatja a gyakorlással kapcsolatos beidegződéseket. Az akarerőt nem hozza működésbe, ezáltal harmóniát biztosít. A jóga ellene van az erőltetett akarat alkalmazásának, ehelyett az elmeállapot és a környezet megváltoztatásában pártolja.
  4. Bemutathatod magad a saját testednek.
  5. Energiával tölti fel a testet és az elmét.

————————————————–English——————————————–

Bindusar In depth.

On Last many occasions students have asked me about -In depth class and its source. Bindusar in depth is a class that focuses on muscular alignment and adjustments while keeping the flow active. There is no classical source of this class in clear terms. It is born out of experience and understanding  during my last 22 years of learning and teaching. Many methods of yoga and their learning have been assimilated and now I don’t even keep them different. Last 9 years in Europe, I have seen people very frequent doing yoga styles from extremely dynamic classes like ashtanga or inspired or slow relaxing yoga. Many people have got injured during the ego driven practice of yoga asanas, many didn’t grow beyond asanas and most of them leave yoga in 3-5 years as they couldn’t find relevant purpose of doing it or no sign of visible improvements in them.

Bindusar in depth has been presented to address these issues while implementing yoga methods, where key concept is to align the body and bring steady progress in body and postures. The class requires exceptional understanding of human anatomy from teacher side and ability to adjust bodies safely for various needs and limitations. Class is not aligning itself directly to spiritual part of yoga. The core of class lies to understand and grow awareness towards the movement of bodies. Yoga itself has fixed 3 years for practice and perfection of asanas, it is not a lifelong journey. Depth cannot be estimated from the tip of an iceberg.

Main benefits we have experience with In depth classes are:

1. Props make it safe and brings postures easily. It helps to release Ego also.

2. Bring deep stretching into practice that is generally absent in most yoga classes.

3. Change the mindset towards practice. Maintains harmony by not bringing will power in action. Yoga is against implementation of forceful will, it believes to change the state of mind and surroundings.

4. Introduce you to your own body.

5. Energizes the body and mind.